Over ons

Tekst
Voor wie werkt de METC azM/UM?

De METC azM/UM is een door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Het is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).

Standpunt van de Raad van bestuur Maastricht UMC+ (zoals vastgelegd in de werkkring uit het reglement van de METC azM/UM), is dat de volgende WMO-plichtige onderzoeken ter beoordeling aan de METC azM/UM moeten worden voorgelegd:

  • Onderzoek waarbij het azM de verrichter (opdrachtgever) van het onderzoek is;
  • Onderzoek waarbij Maastricht University (UM) de verrichter (opdrachtgever) van het onderzoek is;
  • Onderzoek waarbij een aan azM of UM gelieerde instelling de verrichter (opdrachtgever) is en/of waarvan het azM en/of de UM de uitvoerder is, en dat geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd in of met medewerking van (medewerkers van) het Maastricht UMC+ (azM en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences) en de UM (Faculty of Psychology and Neuroscience); 

Verder heeft de Raad van bestuur Maastricht UMC+ afspraken gemaakt met enkele andere instellingen in de regio, dat het onderzoek aan de METC azM/UM wordt voorgelegd, bijvoorbeeld met het Laurentius Ziekenhuis Roermond.

 

Nb. er zijn bepaalde typen onderzoek waarover de CCMO dient te oordelen. De METC azM/UM mag deze onderzoeken niet beoordelen, bijvoorbeeld niet-therapeutisch interventieonderzoek met minderjarigen/wilsonbekwamen 

 

 
Organisatorische inbedding

Het secretariaat van de commissie is organisatorisch ingebed bij de Bestuursstaf van het academisch ziekenhuis Maastricht.

Sluit de enquête