Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over ons

Jaarverslag

In het jaarverslag van de commissie wordt verslag uitgebracht van de werkzaamheden van de commissie in een bepaald kalenderjaar. De commissie brengt jaarlijks vóór 1 april verslag uit van haar activiteiten en werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar.

Een exemplaar van het meest recente, en eerdere, jaarverslag(en) kunt u onderstaand downloaden.

 

Sluit de enquête