Jaarverslag

In het jaarverslag van de commissie wordt verslag uitgebracht van de werkzaamheden van de commissie in een bepaald kalenderjaar. De commissie brengt jaarlijks vóór 1 april verslag uit van haar activiteiten en werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar.

Een exemplaar van het meest recente, en eerdere, jaarverslag(en) kunt u onderstaand downloaden.

 

Sluit de enquête