Start van het onderzoek

Tekst
Geldigheid positief besluit

Om de geldigheid van uw positief besluit te behouden, dient u binnen 2 jaar na dagtekening van het besluit te zijn begonnen met de uitvoering van uw onderzoek. Is het onderzoek binnen twee jaar nog niet gestart, dan vervalt de geldigheid van het positief besluit. Het is mogelijk een verlenging van de geldigheid van het positief besluit aan te vragen (bijvoorbeeld als er binnen twee jaar na het positief besluit nog steeds geen proefpersonen zijn geïncludeerd).

U kunt de verlenging van een positief besluit aanvragen door tijdig een e-mail te sturen naar secretariaat.metc@mumc.nl met daarin aangegeven:

  • het METC-nummer;
  • de titel van het onderzoek;
  • de huidige stand van zaken;
  • een gemotiveerd verzoek om de geldigheid van het positief oordeel te verlengen (daarbij dient aangetoond te worden dat het onderzoek nog steeds actueel, relevant en uitvoerbaar is, en dient het onderzoeksvoorstel indien nodig te worden geactualiseerd).
 
Melden startdatum

U wordt verzocht de werkelijke startdatum van uw onderzoek aan de METC azM/UM door te geven via secretariaat.metc@mumc.nl. De startdatum is de datum waarop de eerste inclusie van de eerste proefpersoon plaatsvindt.

Ook tijdens het onderzoek bent u verplicht de METC op de hoogte te houden van de uitvoering van uw onderzoek.

 

 

Sluit de enquête