Amendementen

Tekst

Inhoudelijke wijzigingen in een onderzoeksvoorstel waarvoor de METC azM/UM een niet-WMO verklaring heeft afgegeven, kunnen via een amendement ter beoordeling aan de commissie worden voorgelegd. Inhoudelijke wijzigingen in een eerder als niet WMO-plichtig aangemerkt onderzoek kunnen het onderzoek WMO-plichtig maken.

 

Procedures voor de indiening van een amendement:

  • Indien u een amendement wilt indienen op een niet-WMO plichtig onderzoek, dient u een nieuwe aanvraag in te dienen middels de bestaande geaccordeerde niet-WMO aanvraag. U start de aanvraag voor de beoordeling van een amendement door een zogenaamde “kloon” te maken van het eerder door de commissie geaccordeerde aanvraagformulier; het systeem legt dan automatisch een link tussen beide aanvragen. U maakt een “kloon” van het aanvraagformulier door op de homepage (mijn aanvragen) bij het betreffende onderzoek op “Start” te klikken onder het kopje “Amendement” (uiterst rechts). Wij vragen u in de portal een motivatie te geven van de inhoud van en de reden voor het amendement, en een aanduiding te geven van de vragen/secties waarbij wijzigingen zijn aangebracht.  

  • amendementen op onderzoeken waarvoor een niet-WMO verklaring (positief advies) is afgegeven buiten de portal: indiening per e-mail via het secretariaat van de commissie (secretariaat.metc@mumc.nl). Klik hier voor meer informatie over de indiening per e-mail.

 

Let op:

Een amendement kan alleen in behandeling worden genomen bij lopende onderzoeken. Is het onderzoek afgesloten, dan is het niet meer mogelijk een amendement op dit onderzoek in te dienen.

 

Sluit de enquête