Niet WMO-plichtig onderzoek

Tekst

Niet WMO-plichtig medisch-wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat niet valt onder de definitie van de WMO, omdat er geen sprake is van het onderwerpen van proefpersonen aan handelingen dan wel het opleggen van een gedragswijze.

De Raad van Bestuur van het azM en het College van Bestuur van de UM hebben bepaald dat over alle niet WMO-plichtige medisch wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, alvorens deze uitgevoerd mogen worden in het Maastricht UMC+, door de METC azM/UM een advies gegeven dient te worden. De commissie gebruikt voor de beoordeling van deze onderzoeksvoorstellen onder meer de Code Goed Gedrag (Gedragscode gezondheidsonderzoek met gegevens) en de Code Goed Gebruik (inzake het gebruik van lichaamsmateriaal) van de Federatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen (FMWV). Zie voor meer informatie op de website van de Federa.  Indien uw onderzoek naar oordeel van de commissie evaluatie van reguliere zorg of niet-medisch wetenschappelijk onderzoek betreft, geeft de commissie over deze voorstellen geen inhoudelijk advies.
Nieuwe niet WMO-plichtige onderzoeksvoorstellen worden behandeld door het dagelijks bestuur van de commissie.

 

 

Sluit de enquête