Aanvragen niet-WMO verklaring

Tekst

De METC azM/UM heeft een digitale portal ontwikkeld voor het aanvragen van een niet-WMO verklaring. U kunt uw aanvraag alleen via de digitale portal indienen; aanvragen ingediend per post / e-mail worden niet in behandeling genomen. U kunt de digitale portal benaderen via https://metc.mumc.maastrichtuniversity.nl/. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichting in de portal.

 
Inloggen

Voor medewerkers van het azM en de UM wordt de mogelijkheid om in te loggen met de inloggegevens van het azM-account, dan wel UM-account, op korte termijn gerealiseerd. Tot die tijd dienen medewerkers van het azM en de UM een tijdelijk account aan te maken.

Medewerkers uit andere instellingen dan de UM of het azM dienen altijd een eigen account aan te maken. Het aanmaken van een tijdelijk of een nieuw account kan via de link ‘’Nieuw account aanmaken’’ op https://metc.mumc.maastrichtuniversity.nl/.

Lopende aanvragen

Aanvragen voor een niet-WMO verklaring die vóór 15-06-2017 per e-mail zijn ingediend en waarvan de beoordeling nog niet is afgerond, zullen per e-mail (buiten de digitale portal) door de commissie worden afgehandeld.

Let op: Goedkeuring Raad van Bestuur Maastricht UMC+

Voor onderzoek dat wordt uitgevoerd in het Maastricht UMC+ geldt dat het onderzoek pas gestart mag worden nadat de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ goedkeuring voor de uitvoering van het onderzoek heeft verleend. In het Maastricht UMC+ verzorgt het Clinical Trial Center Maastricht (CTCM) deze goedkeuring voor de Raad van Bestuur.

Indien u uw aanvraag voor een niet-WMO verklaring via de digitale portal indient, zet u de procedure voor goedkeuring van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ in gang door gelijktijdig met het indienen van uw aanvraag bij de METC azM/UM een kopie van de aanvraag bij het CTCM in te dienen. Mailt u s.v.p. een PDF van de aanvraag die u bij de METC azM/UM heeft ingediend naar goedkeuringsprocedure.ctcm@mumc.nl. Voor verdere informatie over de goedkeuringsprocedure voor niet WMO-plichtig onderzoek in het Maastricht UMC+ verwijzen wij u naar het CTCM.

Heeft u vragen?

Voor vragen en/of verder informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de METC azM/UM. Dit kan per e-mail secretariaat.metc@mumc.nl of telefonisch (043-3876009). Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30-12:00 uur en van 13:00-17:00 uur. 

 

Heeft u suggesties voor of opmerkingen over de nieuwe digitale portal? Wij vernemen deze graag en verzoeken u uw opmerkingen, tips of suggesties aan ons door te geven via email secretariaat.metc@mumc.nl

Sluit de enquête