Toetsingskosten Amendement

De METC azM/UM brengt kosten in rekening voor de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek in de zin van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Het formulier toetsingskosten moet worden ingevuld bij elk inhoudelijk/ substantieel amendement van een WMO-plichtig onderzoeksvoorstel van:

  • (deels) 3e geldstroomonderzoek; 
  • (deels) 2e geldstroomonderzoek waarbij de primaire indiening van het onderzoek heeft plaatsgevonden op of na 01-08-2015;
  • onderzoek waarbij een andere instelling dan azM of UM de opdrachtgever is.
  • 1e geldstroomonderzoek van een andere faculteit van Maastricht University dan de FHML (bijvoorbeeld FPN). Let op: alleen voor onderzoek waarvan de primaire indiening heeft plaatsgevonden na 06-12-2019.

Houdt u er rekening mee dat:

Het niet mogelijk is ontheffing van de METC-toetsingskosten aan de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ te vragen.

Tarieven

€500.- amendement WMO-plichtig geneesmiddelenonderzoek

€500.- amendement overig WMO-plichtig onderzoek

Dit betreft een eenmalig jaarlijks tarief voor alle amendementen die in het betreffende kalenderjaar worden ingediend. Voor amendementen die naar het oordeel van de METC niet-substantieel dan wel niet-inhoudelijk van aard zijn, wordt geen tarief gehanteerd.

Formulier Toetsingskosten
Sluit de enquête