Reglement en klachtenregeling

Reglement

De taak, het doel, het werkterrein en de regeling van de werkwijze van de commissie kunt u terugvinden in het reglement van de commissie.

Klachtenregeling

In de klachtenregeling is beschreven hoe bij de commissie klachten kunnen worden ingediend en op welke wijze deze worden behandeld.

Sluit de enquête