Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Wijzigingen (amendementen)

Het amendement indienen

Tekst

Wij attenderen u erop dat amendementen bij onderzoek dat elders centraal is getoetst niet ingediend hoeven te worden bij de METC azM/UM!

 

Bij de indiening van een amendement vragen wij u onderstaande informatie aan te leveren:

 

  1. Een aanbiedingsbrief (A1) voorzien van natte handtekening met daarin aangegeven het METC nummer, wat de inhoud van het amendement is, wat de reden van de indiening van het amendement is en welke wijzigingen er zijn gemaakt op welke pagina’s in welke documenten.

  2. Alle gewijzigde en/of nieuwe documenten die deel uitmaken van uw onderzoeksdossier.

 

U mag het amendement in digitale vorm (per e-mail) aanleveren via secretariaat.metc@mumc.nl . Alleen de aanbiedingsbrief dient dan wel nagestuurd te worden. Deze ontvangen we graag in hard-copy, vanwege de originele handtekening.

Eventueel kunt u daarnaast een exemplaar in enkelvoud op papier indienen. Amendementen op geneesmiddelenonderzoeken dient u niet alleen aan de METC voor te leggen, maar tevens aan de CCMO (als bevoegde instantie).

 

Houdt u er rekening mee dat:

  • De aanbiedingsbrief altijd in papieren vorm, met originele handtekening, dient te worden aangeleverd;
  • De commissie het amendement pas dan kan beoordelen wanneer de aanbiedingsbrief op papier, voorzien van natte handtekening, ontvangen is;
  • De commissie het amendement enkel kan beoordelen wanneer wijzigingen in aangepaste documenten door middel van onderstreping in het betreffende document zijn gemarkeerd. Ieder document dient voorzien te zijn van een paginanummer, een versiecode en versiedatum; 
  • Er in bepaalde gevallen toetsingskosten van toepassing zijn en een toetsingskostenformulier aangeleverd dient te worden (voor meer informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk toetsingskosten).

 

 

 

 

Sluit de enquête