Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Primaire indiening

Het onderzoeksdossier indienen

De METC azM/UM ontvangt graag van alle documenten die betrekking hebben op de primaire indiening:

  1. een digitaal exemplaar (let op: een pdf-file van ieder document), deze mag per email worden ingestuurd  en
  2. één papieren exemplaar (let op: een print-out van ieder document). Van belang is dat de aanbiedingsbrief voorzien is van een originele "natte" handtekening.

De commissie neemt uw aanvraag pas in behandeling als zowel het digitale - als het papieren exemplaar van het onderzoeksdossier in haar bezit is.

Voor onderzoek dat wordt uitgevoerd in het Maastricht UMC+ geldt dat het onderzoek pas gestart mag worden nadat de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ goedkeuring voor de uitvoering van het onderzoek heeft verleend. In het Maastricht UMC+ verzorgt het Clinical Trial Center Maastricht (CTCM) deze goedkeuring voor de Raad van Bestuur. U zet de goedkeuringsprocedure in gang door gelijktijdig met de indiening bij de METC azM/UM een digitaal exemplaar van het onderzoeksvoorstel in te dienen bij het CTCM via goedkeuringsprocedure.ctcm@mumc.nl.  Voor verdere informatie over de goedkeuringsprocedure in het Maastricht UMC+ verwijzen wij u naar http://www.ctcm.nl

Houdt u er rekening mee dat:

  • Het ABR-formulier altijd definitief moet zijn en van twee handtekeningen (zowel van de verrichter als van de indiener) is voorzien.
  • Er in bepaalde gevallen toetsingskosten verschuldigd zijn en een toetsingskostenformulier aangeleverd dient te worden.

 

Sluit de enquête