Het onderzoeksdossier indienen

De METC azM/UM ontvangt graag: 

  1. alle documenten die betrekking hebben op de primaire indiening per email (let op: aanbiedingsbrief en ABR-formulier moeten ondertekend worden bijgevoegd en de overige document bijvoegen als afzonderlijk pdf-bestanden )  en
  2. per (interne) post: de aanbiedingsbrief voorzien is van een originele "natte" handtekening. De overige documenten hoeven niet op papier te worden meegestuurd.

Voor onderzoek dat wordt uitgevoerd in het Maastricht UMC+ geldt dat het onderzoek pas gestart mag worden nadat de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ goedkeuring voor de uitvoering van het onderzoek heeft verleend. In het Maastricht UMC+ verzorgt het Clinical Trial Center Maastricht (CTCM) deze goedkeuring voor de Raad van Bestuur. U zet de goedkeuringsprocedure in gang door gelijktijdig met de indiening bij de METC azM/UM een digitaal exemplaar van het onderzoeksvoorstel in te dienen bij het CTCM via goedkeuringsprocedure.ctcm@mumc.nl.  Voor verdere informatie over de goedkeuringsprocedure in het Maastricht UMC+ verwijzen wij u naar http://www.ctcm.nl

Houdt u er rekening mee dat:

  • Het ABR-formulier altijd definitief moet zijn en van twee handtekeningen (zowel van de verrichter als van de indiener) is voorzien.
  • Er in bepaalde gevallen (bij deels 2e geld- en 3e geldstroom) toetsingskosten verschuldigd zijn  en een toetsingskostenformulier aangeleverd dient te worden.

 

Sluit de enquête