Vergaderingen

Behandeling nieuwe WMO-plichtige onderzoeksvoorstellen
Nieuwe WMO-plichtige onderzoeksvoorstellen worden na ontvangst van het complete onderzoeksdossier -op volgorde van binnenkomst- geagendeerd in de wekelijkse plenaire vergadering. Per vergadering worden er maximaal 5 nieuwe onderzoeksvoorstellen behandeld. Gemiddeld zit er 3 weken tussen het in behandeling nemen van complete stukken en het ter vergadering behandelen van de stukken.

Behandeling amendementen WMO-plichtige onderzoeken
Amendementen op WMO-plichtige onderzoeksvoorstellen worden na ontvangst -op volgorde van binnenkomst- doorgaans geagendeerd in de wekelijkse vergadering van het dagelijks bestuur.

Sluit de enquête