Voortgang van het onderzoek

Voor een WMO-plichtige studie zijn er in de wet een aantal verplichtingen opgenomen ten aanzien van het verloop van de studie. Nadat de METC een positief besluit heeft uitgebracht dient u de commissie op de hoogte te houden van het verloop van uw WMO-plichtig onderzoek.

De verrichter/opdrachtgever is verplicht om tijdens en na het onderzoek aan de METC te melden:

  • Startdatum
  • Jaarlijkse voortgangsrapportage
  • Veiligheidsrapportage (DSUR bij geneesmiddelenonderzoek)
  • SAE’s en/of SUSARs en/of SAE/SUSAR-line listing
  • Wijzigingen onderzoeksdossier (voor meer informatie zie amendementen)
  • Opschorting onderzoek
  • (Voortijdige) beëindiging onderzoek
  • Einddatum
  • Eindrapportage (en publicaties/abstracts)

 

Sluit de enquête