Wijzigingen (amendementen)

Toetsingskosten

De METC azM/UM brengt kosten in rekening voor de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek in de zin van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).
 
Het formulier toetsingskosten moet worden ingevuld bij elk inhoudelijk/ substantieel amendement van een WMO-plichtig onderzoeksvoorstel van:
  • (deels) 3e geldstroomonderzoek; 
  • (deels) 2e geldstroomonderzoek waarbij de primaire indiening van het onderzoek heeft plaatsgevonden op of na 01-08-2015;
  • onderzoek waarbij een andere instelling dan azM of UM de opdrachtgever is.
  • 1e geldstroomonderzoek van een andere faculteit van Maastricht University dan de FHML (bijvoorbeeld FPN). Let op: alleen voor onderzoek waarvan de primaire indiening heeft plaatsgevonden na 06-12-2019

Houdt u er rekening mee dat:

  • Het niet mogelijk is ontheffing van de METC-toetsingskosten aan de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ te vragen.
 
Tip! In deze tabel kun je scrollen

 

Tarieven
 
€500.- amendement WMO-plichtig geneesmiddelenonderzoek
€500.- amendement overig WMO-plichtig onderzoek
 
Dit betreft een eenmalig jaarlijks tarief voor alle amendementen die in het betreffende kalenderjaar worden ingediend. Voor amendementen die naar het oordeel van de METC niet-substantieel dan wel niet-inhoudelijk van aard zijn, wordt geen tarief gehanteerd.
 
 
 

Toetsingskostenformulier

  • PDF | 47.35 KB

    Diverse formulieren kunnen wij u enkel PDF-format verstrekken. Indien u niet beschikt over Adobe Acrobat Pro (waarmee u PDF-bestanden kunt bewerken), kunt u PDF-formulieren invullen door er WORD-bestanden van te maken. Dit doet u door in het programma Adobe Reader de knop "T" in de werkbalk aan te klikken, de gewenste tekst te selecteren en te kopiëren en vervolgens te plakken in een WORD-file.