Niet WMO

Amendementen

Inhoudelijke wijzigingen in een onderzoeksvoorstel waarvoor de METC azM/UM een niet-WMO verklaring heeft afgegeven, kunnen via een amendement ter beoordeling aan de commissie worden voorgelegd. Inhoudelijke wijzigingen in een eerder als niet WMO-plichtig aangemerkt onderzoek kunnen het onderzoek WMO-plichtig maken.
 

Procedures voor de indiening van een amendement:

  • U kunt een amendement indienen door naar de betreffende aanvraag te gaan, en naar  “Clone Content” te gaan. U kunt dan het amendement verwerken in de aanvraag. Op het moment dat u een revisie heeft ingediend, verzoeken wij u vriendelijk om ons een mail te sturen, met in de mail de melding dat u een amendement in de niet-WMO portal heeft ingediend (dan kunnen wij deze opzoeken), een omschrijving van de inhoud van en de reden voor het amendement en een aanduiding van de vragen/secties waarbij wijzigingen zijn aangebracht.

  • amendementen op onderzoeken waarvoor een niet-WMO verklaring (positief advies) is afgegeven buiten de portal: indiening per e-mail via het secretariaat van de commissie (secretariaat.metc@mumc.nl). Klik hier voor meer informatie over de indiening per e-mail.
 
Let op:
Een amendement kan alleen in behandeling worden genomen bij lopende onderzoeken. Is het onderzoek afgesloten, dan is het niet meer mogelijk een amendement op dit onderzoek in te dienen.