11 september 2020

(Her)start WMO-plichtig onderzoek azM/UM

Naar aanleiding van de door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gestelde voorwaarden voor de (her)start van klinisch onderzoek, vraagt de METC azM/UM u voor alle WMO-plichtig onderzoek waarvoor door de METC azM/UM een positief besluit is afgegeven onderstaande vragenlijst ten behoeve van de studie-specifieke risico-inventarisatie in te vullen. U kunt de vragenlijst digitaal invullen en aanleveren via het secretariaat van de METC azm/UM o.v.v. formulier (her)start WMO-plichtig onderzoek: secretariaat.metc@mumc.nl.

 

Met betrekking tot studies in het Maastricht UMC+ wijzen wij u erop dat u tevens contact moet opnemen met het CTCM om informatie in te winnen over het verkrijgen van toestemming voor de herstart vanuit de instelling en voor de registratie van de herstart.