Wijziging Proefpersonenverzekering azM per 01-07-2023

Per 01 juli 2023 is de proefpersonenverzekering van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) bij een andere verzekeringsmaatschappij ondergebracht.

Per 01 juli 2023 is de proefpersonenverzekering van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) bij een andere verzekeringsmaatschappij ondergebracht. Dit betekent dat alle nieuwe WMO-plichtige onderzoeksvoorstellen, en WMO-plichtige onderzoeksvoorstellen, waarbij de primaire beoordeling nog niet is afgerond en waarbij het azM verrichter is, onder deze nieuwe verzekeringspolis vallen. Onderzoekers worden gevraagd om de meest recente verzekeringsbijlage te gebruiken.

Voor onderzoeksvoorstellen, waarbij het positief besluit voor 01 juli 2023 is afgegeven, heeft dit geen consequenties, hierbij blijven de voorwaarden gelden van de verzekeringsmaatschappij op het moment van het afgegeven van het positief besluit.

Sluit de enquête