Tijdelijke opschorting verplichting natte handtekening op aanbiedingsbrieven

Aanbiedingsbrief
De eis dat een aanbiedingsbrief (bijv bij de indiening van een onderzoeksprotocol of amendement) voorzien dient te zijn van een ‘natte’ handtekening van de indiener, wordt hangende de beperkende maatregelen ivm het Corona-virus opgeschort. In plaats daarvan volstaat een digitale of ingescande handtekening van de indiener.

Aanbiedingsbrief
De eis dat een aanbiedingsbrief (bijv bij de indiening van een onderzoeksprotocol of amendement) voorzien dient te zijn van een ‘natte’ handtekening van de indiener, wordt hangende de beperkende maatregelen ivm het Corona-virus opgeschort. In plaats daarvan volstaat een digitale of ingescande handtekening van de indiener.  

Sluit de enquête