Standpunt vanuit MUMC+ en UM inzake wetenschappelijk onderzoek bij gezonde proefpersonen en patiënten. Vanaf 17 maart tot nader order:

Via digitale kanalen heeft de METC onderstaande informatie ontvangen die relevant van wetenschappelijk onderzoek. Graag delen wij deze met u.

De METC heeft onderstaande informatie ontvangen die relevant is voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Graag delen wij deze met u.

 

Standpunt vanuit MUMC+ en UM inzake wetenschappelijk onderzoek bij gezonde proefpersonen en patiënten. Vanaf 17 maart tot nader order:

  1. Géén proefpersonen of patiënten naar de Health Campus of andere universiteitsgebouwen laten komen voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Dit betreft zowel het AZM, UNS50, UNS40 en Scannexus en andere universiteitsgebouwen.

  2. Géén thuisbezoeken afleggen bij proefpersonen of patiënten voor wetenschappelijke doeleinden. 

  3. Géén nieuwe studies met proefpersonen of patiënten starten of nieuwe deelnemers includeren in lopend onderzoek als het gaat om onderzoek in de universiteitsgebouwen, het ziekenhuis of Scannexus.

  4. Onderzoek op afstand (online onderzoek) kan worden voortgezet.

  5. Evaluatieonderzoek van medische interventies gegeven binnen klinische trials kan gecontinueerd worden als de mogelijke effectiviteit voor de patiënt het risico duidelijk overstijgt en er geen extra contact met een onderzoeker of onderzoeksassistent nodig is. 

  6. Wetenschappelijk onderzoek bij patiënten kan plaatsvinden in het ziekenhuis, indien het bezoek gekoppeld is aan routinezorg, er daarvoor geen extra contact met een onderzoeker of onderzoeksassistent nodig is en er geen extra beschermend materiaal dient te worden ingezet. Patiënten mogen geen thuis verzamelde monsters meenemen.

Er wordt in principe geen uitzondering gemaakt op bovenstaande. De decaan is bevoegd om goed beargumenteerde verzoeken tot uitzondering in behandeling te nemen. 

Voor verdere informatie verwijzen we u naar: https://intranet.mumc.nl/sites/Coronavirus/onderzoek

 

Sluit de enquête