Proef met proportioneel beoordelen van niet-WMO plichtig onderzoek door de METC azM/UM

Per 1 maart 2023 start de METC azM/UM een proef met ‘’proportionele beoordeling van bepaalde typen niet-WMO plichtig onderzoek’’.

Per 1 maart 2023 start de METC azM/UM een proef met ‘’proportionele beoordeling van bepaalde typen niet-WMO plichtig onderzoek’’. 

Aanvragen voor een niet-WMO verklaring worden via de niet-WMO portal ingediend en aan de METC voorgelegd. De toetsing van niet-WMO plichtig onderzoek geschiedt globaal, waarbij de METC verifieert dat het inderdaad niet-WMO plichtig onderzoek betreft. Deze zeer globale toetsing schiet in een aantal situaties tekort. Er kunnen wel degelijk redenen zijn die een meer gedetailleerde, proportionele toetsing van een niet-WMO plichtige aanvraag verlangen.

Die redenen of toetsingsgronden zijn:

  • een niet-verwaarloosbare kans op neven-/toevals-/nieuwe bevindingen in onderzoek met persoonsgegevens
  • toegang tot direct identificerende gegevens voor derden (bijv. patiëntendossier) zonder toestemming
  • potentieel maatschappelijk controversiële aspecten, zoals:
    • personen die minderjarig of wilsonbekwaam zijn
    • uitgestelde toestemming (acute zorgsituatie)
    • overdracht van gegevens/materialen aan commerciële partijen of bij conflicterende belangen

Uitgangspunten van proportionele toetsing van niet-WMO plichtig onderzoek: ook bij niet WMO-plichtig onderzoek dienen de substantiële belangen van deelnemers aan onderzoek beschermd te worden, echter met een minimale (extra) belasting voor onderzoeker en METC.

Wat betekent dit concreet? 

Alle nieuwe aanvragen voor een niet-WMO verklaring die in de niet-WMO portal worden ingediend en waarbij er sprake is van één van bovenstaande toetsingsgronden zullen vanaf 1 maart 2023 besproken worden in één van de plenaire vergaderingen van de commissie. Er zal een proportionele toetsing van deze aanvragen plaatsvinden, d.w.z. dat getoetst zal worden op een beperkt aantal toetsingscriteria (minder en beperkter dan voor WMO plichtig onderzoek). Eventuele vragen die voortkomen uit de plenaire vergadering zullen via de niet-WMO portal met de onderzoekers worden gedeeld en hun antwoorden worden gecheckt alvorens toestemming wordt verleend aan de uitvoering van het onderzoek.

We verwachten dat 15-20% van de niet-WMO onderzoeksaanvragen deze wat uitgebreidere procedure zal gaan doorlopen. Dit kan betekenen dat de doorloop in die setting iets meer tijd vraagt dan gebruikelijk is voor niet-WMO onderzoek. Na een proefperiode van een aantal maanden zullen ervaringen van METC azM/UM, van andere UMC’s die deelnemen aan deze proef en van onderzoekers worden geëvalueerd.

We rekenen op uw medewerking!

Medewerkers en leden van METC azM/UM

Sluit de enquête