Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie is het inbrengen en benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten of cliënten en/of hun naasten bij onderzoek, beleid of kwaliteit van zorg. Patiënten kunnen op verschillende niveaus meedoen bij het opzetten van onderzoek, variërend van geraadpleegd worden tot adviseren en meebeslissen. Raadpleging kan bijvoorbeeld via interviews, focusgroepen of vragenlijsten.

PATIËNTENPARTICIPATIE

Wat is patiëntenparticipatie?
Patiëntenparticipatie is het inbrengen en benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten of cliënten en/of hun naasten bij onderzoek, beleid of kwaliteit van zorg.

Patiënten kunnen op verschillende niveaus meedoen bij het opzetten van onderzoek, variërend van geraadpleegd worden tot adviseren en meebeslissen. Raadpleging kan bijvoorbeeld via interviews, focusgroepen of vragenlijsten. 
Zie  www.Patiëntenfederatie.nl voor meer informatie en mogelijkheden.

Waarom is patiëntenparticipatie belangrijk?
Patiënten kunnen onderzoekers helpen inschatten of de methode van onderzoek wel acceptabel is. Patiënten kunnen vanuit hun leefwereld als patiënt onderwerpen aandragen die anders onopgemerkt zouden blijven in onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid, bijwerkingen van medicatie et cetera. 
Patiënten bekijken hun mogelijke deelname aan een onderzoek vanuit hun ervaring als belanghebbende: wat betekent het voor mij als ik meedoe? 
In de praktijk zijn patiënten niet alleen gericht op de risico’s maar ook op de belasting van deelname. Denk bijvoorbeeld aan frequent bezoek aan ziekenhuis, de reistijd, veel interventies (ook het invullen van vragenlijsten!). Loting kan ook een reden zijn om niet deel te nemen (de kans om niet de behandeling te krijgen die men wil).

Meer aandacht voor het patiëntenparticipatie  kan zorgen voor:

  • Onderzoeksonderwerpen die meer overeenkomen met de wensen en behoeften van patiënten.
  • Een betere aansluiting bij de praktijk.
  • Een grotere kans om voldoende deelnemers te vinden voor het onderzoek.
  • Minder kans op uitval van deelnemers.

Patiëntenparticipatie: hoe?

Waar moet je aan denken bij het betrekken van patiënten?

AANDACHTSPUNTEN:

  •  Aandacht voor patiëntenparticipatie is niet verplicht, maar sinds 1 februari 2023 wordt voor WMO-onderzoek hiernaar gevraagd in het ABR-formulier (maximaal 7 vragen). Voor CTR-onderzoek wordt informatie gevraagd in het protocol.
  • Het is ook belangrijk om de ervaring van patiënten na hun deelname te evalueren en de nieuwe inzichten mee te nemen naar het volgende onderzoek.

PATIËNTENPARTICIPATIE KOMT DE KWALITEIT VAN ONDERZOEK TEN GOEDE

 

Sluit de enquête