Nieuwe voorzitter METC azM/UM per 01-03-2022

Per 01-03-2022 zal prof. dr. J.G. Maessen zijn werkzaamheden voor de METC azM/UM beëindigen. Prof. dr. A.A.M. Masclee zal zijn taak als voorzitter overnemen. Prof. dr. H.C. Schouten zal tijdelijk het vice-voorzitterschap waarnemen. Wij zijn prof. Maessen veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet als voorzitter van de METC azM/UM. Wij wensen prof. Masclee heel veel succes met zijn nieuwe taak.

Per 01-03-2022 zal prof. dr. J.G. Maessen zijn werkzaamheden voor de METC azM/UM beëindigen. Prof. dr. A.A.M. Masclee zal zijn taak als voorzitter overnemen. Prof. dr. H.C. Schouten zal tijdelijk het vice-voorzitterschap waarnemen. Wij zijn prof. Maessen veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet als voorzitter van de METC azM/UM. Wij wensen prof. Masclee heel veel succes met zijn nieuwe taak.

Sluit de enquête