Aanvragen bij de METC azM/UM in de vakantieperiode (augustus en september 2021)

In de vakantieperiode (augustus / september 2021) draait de METC azM/UM met een minimale bezetting. Dit heeft consequenties voor de plenaire vergaderingen en het indienen van nieuwe WMO-plichtige onderzoeken, de bereikbaarheid van het secretariaat en de afhandeling van WMO-plichtige en niet WMO-plichtige onderzoeken.

In de vakantieperiode (augustus / september 2021) draait de METC azM/UM met een minimale bezetting. Dit heeft consequenties voor de plenaire vergaderingen en het indienen van nieuwe WMO-plichtige onderzoeken, de bereikbaarheid van het secretariaat en de afhandeling van WMO-plichtige en niet WMO-plichtige onderzoeken.

Indienen nieuwe WMO-plichtige onderzoeksvoorstellen en plenaire vergaderingen
De vergadering van de METC op 11 augustus a.s. komt te vervallen. Mogelijk vervalt ook nog een aantal andere vergaderingen.
Wilt u binnenkort een nieuw WMO-plichtig onderzoek indienen? Neemt u dan s.v.p. even contact op met het secretariaat om te informeren naar de mogelijkheden voor het bespreken van uw onderzoeksvoorstel.

Bereikbaarheid secretariaat
Het secretariaat is in augustus beperkt telefonisch bereikbaar. Algemene vragen kunt u via e-mail sturen naar secretariaat.metc@mumc.nl.  Wij doen ons uiterste best om uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Als het noodzakelijk is om een van onze medewerkers telefonisch te spreken te krijgen, stuurt u dan een terugbelverzoek naar secretariaat.metc@mumc.nl; geef in het onderwerp van uw mail aan dat het gaat om een terugbelverzoek en vermeld in uw e-mail kort en duidelijk waar het over gaat en op welk telefoonnummer we u kunnen bereiken. We bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Afhandeling onderzoeksdossiers
De termijn waarop lopende en nieuw ingediende WMO-plichtige en niet WMO-plichtige aanvragen worden afgehandeld zal mogelijk langer duren dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Sluit de enquête